Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş ile Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın karşı karşıya geldiler... mi acaba?

Mansur Yavaş vs. Nevzat Aydın

Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafa sıfır komisyon vadeden Lezzet Ankara ile yemek siparişi işine girdi. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın da anında Twitter’dan tepkisini ortaya koydu. Ona göre, esnaflardan sıfır komisyon alınması, sektör için haksız rekabet. Mansur Yavaş ise gayet iyi niyetli bir şekilde esnafa destek vermeye çalışıyor.


Ancak paniğe mahal yok! Tüpraş’ın yerini koruması için aklıma bir fikir geldi.

Tüpraş’ın ürünlerini kullanırken

Tüpraş, Fortune 500 Türkiye’de artık ilk sırada değil. Pandemi ortamında 2. olan Tüpraş’ın, 10 sene sonra ilk 10'a girmesi bile kolay olmayacak.

Neden mi?

Nedeninden önce, Tüpraş’ın üzerine çıkıp birinciliği alan kurumun EPİAŞ olduğunu söyleyeyim. Yani öyle bir “yeni teknoloji şirketleri listenin ilk 10'unu işgal edecek” durumu falan yok maalesef.

EPİAŞ, zamanında Tüpraş’a bahşedilen tekel gücüyle zirvede. Ne de olsa Türkiye’nin bütün elektriğinin alım satımı EPİAŞ borsasında yapılıyor. Cirosunu siz tahmin edin.

Peki Tüpraş ilk 10'a girmekte neden zorlanacak? Çok karmaşık değil. Güneşten elektrik elde eden ve elektriği…


We did it again: A new wave of technology washed ashore, we turned our heads to it, and lost sight of what is important.

Photo by Jason Leung on Unsplash

“McFly!!”, Mr. Fujitsu yells on the screen.

Old Marty, with a submissive posture, responds: “Mr. Fujitsu, sir! Good evening, sir!”

“McFly, I was monitoring that scan you just interfaced. You are terminated.”

“Terminated? But sir! It wasn’t my idea! Needles was behind it!”

“And you cooperated. It was illegal and you knew it. You’re fired, McFly. Goodbye.”

“But sir — ”

“McFly, read my fax!

Simultaneously, copies come out of the fax units in each and every room of the house, including the bathroom; which says in big block letters, “YOU’RE FIRED!”

Scene from Back to the Future II: A…

Photo by rawpixel on Unsplash

İki yıldan fazla bir süredir Türkiye’deki şirketlerin önemli bir kısmını tek tek dolaşarak her kademedeki yöneticiye Robotik Süreç Otomasyonu (RSO)’nun ne olduğunu ve nasıl işlerine yarayacağını anlatmaya çalıştım. Robotların “fiziksel” olduğunu ve ofis içinde dolaşacağını düşünenleri de gördüm, yapay zeka olduğunu sanarak kısa vadede işe yarayacağına şüpheyle bakanları da. Bu kişilere hak veriyorum, zira kavrama verilen isim merak uyandırmak için mükemmel olsa da kafa karıştırmak için birebir.

Bu sebeple öncelikle buraya RSO’nun fütürizm kapsamına girmediği, basit ama yenilikçi bir teknoloji olduğu notunu düşeyim. Çok kısa açıklamak gerekirse, aslında RSO “geleneksel otomasyonun çok daha hızlı, basit ve çevik bir şekli”.

Kavrama…

Anil Savas Kilic

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store