Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş ile Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın karşı karşıya geldiler... mi acaba?

Mansur Yavaş vs. Nevzat Aydın

Ankara Büyükşehir Belediyesi esnafa sıfır komisyon vadeden Lezzet Ankara ile yemek siparişi işine girdi. Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın da anında Twitter’dan tepkisini ortaya koydu. Ona göre, esnaflardan sıfır komisyon alınması, sektör için haksız rekabet. …


Ancak paniğe mahal yok! Tüpraş’ın yerini koruması için aklıma bir fikir geldi.

Tüpraş’ın ürünlerini kullanırken

Tüpraş, Fortune 500 Türkiye’de artık ilk sırada değil. Pandemi ortamında 2. olan Tüpraş’ın, 10 sene sonra ilk 10'a girmesi bile kolay olmayacak.

Neden mi?

Nedeninden önce, Tüpraş’ın üzerine çıkıp birinciliği alan kurumun EPİAŞ olduğunu söyleyeyim. …


We did it again: A new wave of technology washed ashore, we turned our heads to it, and lost sight of what is important.

Photo by Jason Leung on Unsplash

“McFly!!”, Mr. Fujitsu yells on the screen.

Old Marty, with a submissive posture, responds: “Mr. Fujitsu, sir! Good evening, sir!”

“McFly, I was monitoring that scan you just interfaced. You are terminated.”

“Terminated? But sir! It wasn’t my idea! Needles was behind it!”

“And you cooperated. It was illegal and…


Photo by rawpixel on Unsplash

İki yıldan fazla bir süredir Türkiye’deki şirketlerin önemli bir kısmını tek tek dolaşarak her kademedeki yöneticiye Robotik Süreç Otomasyonu (RSO)’nun ne olduğunu ve nasıl işlerine yarayacağını anlatmaya çalıştım. Robotların “fiziksel” olduğunu ve ofis içinde dolaşacağını düşünenleri de gördüm, yapay zeka olduğunu sanarak kısa vadede işe yarayacağına şüpheyle bakanları da. …

Anil Savas Kilic

For years; I've helped companies solve their problems, transform themselves, and innovate new business models.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store